Karens Hus

Karens Hus er et brugerdrevet, økologisk inspirationshus, en lille oase i bydelen.

Engang solgte mor Karen blomster og slik til pårørende, der besøgte Bispebjerg Hospital - deraf navnet Karens Hus. I dag er Karens Hus et byøkologisk kulturhus, der huser brugergrupperne: Agendaforeningen Nordvest, Grøn Hverdag, Københavns Skolehaver, Københavns Fødevarefælleskab og Foreningen Kulturnet. Karens Hus er en af de satelitter, der hører under Kultur Nord.

Brugergrupperne i Karens Hus:

Agendaforeningen Nordvest
Agendaforeningen arbejder for at inspirere alle til at leve så bæredygtigt som muligt. Foreningen viser bl.a. nogle af mulighederne for at leve bæredygtigt i Karens Hus ved at dyrke husets have naturvenligt og ved at opdyrke et kreativt fællesskab med fokus på at værne om både de menneskelige og de fysiske ressourcer. Foreningen arrangerer også offenlige møder, der stiller skarpt på og formidler viden om miljø. Mød Agendagforeningen fredag kl. 11-15 eller efter aftale på tlf.: 2653 8091.

Grøn Hverdag
Organisationens formål er at udbrede viden om bæredygtig levevis og ikke mindst om, hvordan denne viden kan omsættes til handling. Organisationen udgiver bl.a. bladet "Grøn Hverdag" og har aktiv kontakt til politikere, erhvervsliv og borgere. Læs mere om Grøn Hverdag her: www.gronhverdag.dk

Københavns Skolehaver
Skolehaverne er et tilbud til daginstitutioner og skoleklasser (0. til 6. klasse) i Københavns Kommune, hvor de kan få en have, som de kan passe i skoletiden eller fritiden. Skolehaverne tilbyder en verden af oplevelser og danner ramme om et helt unikt læringsmiljø, der rummer æble- og blommetræer, krat og krydderurter, blomster og bålsteder, bier og brændestakke, hønsefødder og gulerødder. Foreningen blev dannet i 1903 og driver seks haver i København. Læs mere om skolehaverne her: www.kbhskolehaver.dk

Københavns Fødevarefællesskab
Københavns Fødevarerfællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og -drevet indkøbsforening, der tilbyder økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret udbud til pris, hvor alle kan være med. Fødevarerfællesskabet holder åbent i Karens Hus hver onsdag kl. 16-18. Det koster 100 kr. pr. husstand at blive medlem og 100 kr. pr. pose med ugens grøntsager. Læs mere om Københavns Fødevarefællesskab her: www.kbhff.dk

Foreningen Kulturnet
Foreningen Kulturnet holder sæsonfester i tæt samarbejde med Agendaforeningen og husets øvrige brugergrupper. Desuden holder foreningen maleworkshops, litterære foredrag og samtaler og arrangerer udstillinger samt events med temaet kultur over grænser. Læs mere om Kulturnet her: www.foreningen-kulturnet.dk